Як стати членом ТАУ

Туристична Асоціація України

Колективними членами можуть бути трудові колективи вітчизняних суб`єктів туристичної та суміжних галузей України та інших держав незалежно від форм власності, а також легалізовані в Україні громадські організації (об`єднання).

Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства незалежно від їх фахової спеціалізації.

Прийом до Асоціації здійснюють керівні органи регіональних осередків Асоціації та Виконком Ради Асоціації: до колективних членів – за заявою керівників підприємств на підставі рішень зборів трудових колективів (додаток №1), індивідуальних – за письмовою заявою фізичної особи (додаток №2).

Асоціація діє за територіальним принципом. Основою Асоціації є регіональні осередки, що створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за наявності понад трьох колективних членів Асоціації. Індивідуальні члени входять до регіональних осередків за місцем роботи чи проживання.

Додаток №1: зразок заявки та облікових анкет

Виконком Ради Туристичної асоціації України 
____________________________________________________________________
(повна назва підприємства (організації) за установчими документами)

З а я в а

Колектив працівників ______________________________________________
                                   (назва підприємства (організації)
просить прийняти в члени Туристичної асоціації України (рішення зборів колективу підприємства (організації) про вступ до ТАУ від _______________ № __).
Працівники підприємства (організації) з основними завданнями Асоціації ознайомлені і зобов`язуються сумлінно виконувати статутні положення.

Додаток: облікова анкета члена Асоціації; облікова анкета керівника підприємства (організації).

Керівник підприємства _____________________
М.П.
Дата заповнення

   


ОБЛІКОВА АНКЕТА

Керівника _______________________________________________ 
підприємства – Колективного члена Туристичної асоціації України

Прізвище _______________________________________________

Ім.”я та по батькові _______________________________________

Число, місяць, рік народження _____________________________

Посада _________________________________________________

Домашня адреса _________________________________________

Контактні телефони _______________________________________

____________________
(особистий підпис)

Дата заповнення ________________________

  


ОБЛІКОВА АНКЕТА

колективного члена Туристичної асоціації України

1. ___________________________________________________________
(назва підприємства (організації) за установчими документами)

2. Адреса ____________________________________________________

тел. _______________________ факс _____________________________

3. Основні напрями діяльності підприємства ______________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Керівник підприємства _____________________
М.П.

Дата заповнення __________________________
  

Додаток №2: зразок заявки та облікової анкети

 

Виконком Ради Туристичної асоціації України
від кого _______________________________
(Прізвище, ім”я та по батькові)

 ЗАЯВА

Прошу прийняти мене індивідуальним членом Туристичної асоціації України.
З основними завданнями Асоціації ознайомлений і зобов`язуюся сумлінно виконувати статутні положення Асоціації.

Додаток: облікова анкета члена Асоціації.

Дата 
Підпис
  

   

 
ОБЛІКОВА АНКЕТА

Члена Туристичної асоціації України

Прізвище ________________________________________________

Ім”я та по-батькові ________________________________________

Число, місяць, рік народження ______________________________

Посада __________________________________________________

_________________________________________________________

Домашня адреса _________________________________________

Контактні телефони ________________________________________

____________________
(особистий підпис)

Дата заповнення _________________________