Законодавство

Туристична Асоціація України

Нормативно-правові акти

Актуальні надходження
- "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"
Закон України №3609-ІУ від 07.07.2011
Чинний
- ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ вiд 02.12.2010  № 2755-VI Чинний
- Про внесення змін до наказу Мінтрансзв'язку та МВС від 25.05.2007 №450/167
Наказ вiд 04.03.2008 №250/100 (Мінтрансзв'язку України, МВС України)
Чинний
- Щодо застосування РРО при реалізації турагентами туристичних послуг
Ухвала Вищого адміністративного суду України вiд 13.02.2007
Чинна, редакція від 13.02.2007
- Про внесення змін до правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну
Постанова Кабінету Міністрів України вiд 08.11.2007  №1309
Чинний
- Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагенської діяльності
Наказ вiд 11.09.2007 №111/55
Чинний, редакція від 11.09.2007
- Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Закон  вiд 05.04.2007 №877-V
Чинний
- Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію Постанова  КМ вiд 11.07.2007  №917
- Витяг з Ухвали по справі №49/133 від 12.07.2006 Вищого адміністративного суду України стосовно застосування РРО туристичними підприємствами та коментарі фахівців
- Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в УкраїніУказ Президента вiд 21.02.2007 №136/2007
- Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання, затвердженої наказом Держтурадміністрації України від 06.06.2005 №50, зареєстровано: Мін'юст України  вiд 06.05.2006  №528/12402 НаказМКТ України;  17.04.2006  №179
- Лист ДПА України від 09.06.2006р.№6408/6/16-1515-26 щодо податкового кредиту при наданні туристичних послуг та коментарі фахівців 09.06.2006р. №6408/6/16-1515-26
- Лист ДПА України  від 18.09.2006 щодо застосування РРО при наданні турпослуг 18.09.2006
- Лист ДПА України  від 21.10.2005 №10155/6/15-0316 "Путівки для дітей, в т.ч. нерезидентів, за посередницьким договором без ПДВ" 21.10.2005 №10155/6/15-0316

Закони України Дата прийняття Остання редакція
1. Про туризм 15.09.1995 №324/95-ВР 01.01.2004
2. Про державний кордон України 04.11.1991 №1777-XII 01.08.2003
3. Про зовнішньоекономічну діяльність 16.04.1991 №959-XII 19.04.2006
4. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України 21.01.1994 №3857-XII 24.06.2004
5. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства 04.02.1994 №3929-XII 01.09.2005
6. Про страхування 07.03.1996 №85/96-ВР 14.01.2006
7. Про рекламу 03.07.1996 №270/96-ВР 12.05.2006
8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних  осіб - підприємців 15.05.2003 №755-IV Редакція вiдбудеться 01.01.2007
9. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті 23.09.1994 №185/94-ВР 01.01.2005
10. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 06.07.1995 №265/95-ВР  31.03.2005
11. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами 21.12.2000 №2181-III 14.04.2006
12. Про внесення змін до деяких законів України (щодо особливостей оподаткування ПДВ турпослуг) 03.06.2005 №2642-IV 03.06.2005
13. Про ліцензування певних видів господарської діяльності 01.06.2000 №1775-III 22.08.2006
14. Про захист прав споживачів 12.05.1991 №1023-XII 13.01.2006
15. Про захист від недобросовісної конкуренції 07.06.1996 №236/96-ВР 11.06.2003
16. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності 01.12.2005 №3164-IV 01.12.2005
Декрети Кабміну Дата прийняття Остання редакція
1. Про систему валютного регулювання і валютного контролю 19.02.1993 №15-93 01.01.2004
2. Про стандартизацію і сертифікацію 10.05.1993 №46-93 13.10.2005
3. Про місцеві податки і збори 20.05.1993 №56-93 05.01.2006
Укази Президента Дата прийняття Остання редакція
1. Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму 14.12.2001 №1213/2001 14.12.2001
2. Про День туризму 21.09.1998 №1047/98 21.09.1998
3. Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року 10.08.1999 №973/99 10.08.1999
4. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності 23.07.1998 №817/98 08.06.2004
5. Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання 15.06.2001 №435/2001 29.10.2003
Постанови Кабміну Дата прийняття Остання редакція
1. Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України 27.01.1995 №57 28.07.2004
2. Про Правила в'їзду іноземців та осіб без гомадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію 29.12.1995 №1074 03.07.2006
3. Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" 23.08.2000 №1336 24.07.2003
4. Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України 17.09.1997 №1021 21.06.2001
5. Про внесення зміни до переліку органів ліцензування 15.03.2006 №331 15.03.2006
6. Про внесення змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності 04.03.2004 №267 04.03.2004
7. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті 21.06.1995 №444 28.07.2004
8. Про затвердження Порядку організації направлення дітей за кордон на відпочинок та  оздоровлення 21.12.2005 №1251 21.12.2005
9. Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну 20.02.1999 №227 03.10.2004
10. Про затвердження тарифів консульського збору, що справляється за оформлення візових документів для в'їзду в Україну 09.08.1999 №1457 03.10.2004
11. Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) 15.03.2006 №297 15.03.2006
12. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки 29.04.2002 №583 25.05.2006
13. Про затвердження Порядку централізованого оформлення, виготовлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон 02.04.2002 №450 27.04.2006
14. Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за  кордон і проїзного документа дитини, їх  тимчасового затримання та вилучення 31.03.1995 №231 27.04.2006
15. Про затвердження тарифів консульського збору, що справляється за оформлення візових документів для в'їзду в Україну 09.08.1999 №1457 03.10.2004
16. Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу 29.11.2000 №1755 12.04.2006
17. Про порядок провадження діяльності страховими посередниками 18.12.1996 №1523 06.05.1999
Розпорядження Кабміну Дата прийняття Остання редакція
1. Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006-2010 роки 03.07.2006 №373-р 03.07.2006
Відомчі нормативно-правові акти Дата прийняття Остання редакція
1. Держпідприємництво України, Міністерство культури і туризму України:
Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагенської діяльності
Зареєстровано: Мін'юст України вiд 28.09.2007 за №1123/14390
Чинний 11.09.2007
2. Держтурадміністрація України:
Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг
Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 02.04.2004  №413/9012
16.03.2004 №19 16.03.2004
3. Держкомстат України:
Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення
Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 19.03.1998  №182/2622
04.03.1998 №96 04.03.1998
4. Держпідприємництво України, Держтурадміністрація України:
Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності
Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 04.12.2002  №942/7230
14.11.2002 №121/83 14.11.2002
5. МКТ України:
Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державного комітету України по туризму від 27.03.96 №14 та від 10.07.96 №33
Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 06.05.2006  №527/12401
19.04.2006 №189 19.04.2006
6. МКТ України: 
Про затвердження порядку оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання
Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 18.07.2005  №765/11045
06.06.2005 №50 17.05.2006
7. МКТ України:
Порядок виготовлення (технічний опис), обліку, зберігання та контролю за використанням бланків ваучерів на надання туристичних послуг
Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 18.07.2005  №766/11046
06.06.2005 №50 06.06.2005
8. Держстандарт України:
Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг
Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 15.04.1999  №236/3529
27.01.1999 №37 від 07.01.2008
(на підставі наказу Держспоживстандарту України від 03.09.07 №207)
9. Держтурадміністрація України:
Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу
Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 20.10.2004  №1344/9943
24.09.2004 №83 24.09.2004
10. Держтурадміністрація України, Держкомстат України:
Про затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності
Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 08.12.2003  №1128/8449
12.11.2003 №142/394 12.11.2003
11. ДПА:
Інструкція про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби
17.03.2001 №110 05.09.2005
12. Мінекономіки, європ. інтеграції:   
Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Зареєстровано: Мін'юст України вiд 21.09.2001 №833/6024
06.09.2001 №201 06.09.2001
13. Міносвіти:
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.
Зареєстровано: Мін'юст України вiд 20.05.1999 №320/3613
06.04.1999 №96 12.06.2006
14. Держкомлісгосп України: 
Про затвердження Правил організації полювання та надання послуг іноземним туристам-мисливцям.
Зареєстровано: Мін'юст України вiд 19.10.1999 №714/4007
09.09.1999 №83 22.09.2000
15. Держпідприємництво України:
Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу
Зареєстровано: Мін'юст України вiд 29.06.2004 № 792/9391
09.06.2004 №65 14.04.2006
16. Мінтранс України, МВС України, МОН України, Мінсім'ядітимолодь України:
Про затвердження Порядку взаємодії з питань забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку та інші оздоровчі заклади, а також проведення туристичних та екскурсійних подорожей (поїздок)
Зареєстровано: Мін'юст України вiд 30.08.2004 №1064/9663
27.07.2004 №672/831/623/120 27.07.2004
17. Держспоживстандарт України:
Про затвердження Порядку проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг
Зареєстровано: Мін'юст України вiд 21.11.2006 №1219/13093
21.11.2006 №1219/13093 25.10.2006